Αλλαγή Σελίδας των Videos

Η σελίδα των videos αναβαθμίστηκε χάρη στην χρήση της υπηρεσίας Google Videos. Το Google Videos θα μου επιτρέψει να ανεβάσω πολύ περισσότερα videos από παλιές καλές ελληνικές ταινίες, αφού δεν θα βαρύνουν με τον χώρο τους, αυτή τη σελίδα. Επίσης τα videos καθίστανται περισσότερο συμβατά με όλους τους τύπους των υπολογιστών και λειτουργικών, αφού η υπηρεσία αυτή παρέχει συμβατά videos σε όλες τις πλατφόρμες.

Δείτε την αναβαθμισμένη σελίδα των videos, κάνοντας κλικ εδώ.