Αλλαγή Σελίδας Φωτογραφιών

Άλλαξε η σελίδα με τις φωτογραφίες και από στατική έγινε με τη βοήθεια του Flash, slideshow.

Δημοσκοπήσεις!

Εγκαινιάσθηκε μια νέα σελίδα με δημοσκοπήσεις! Κάντε την φωνή σας να ακουστεί και ψηφίστε τον αγαπημένο σας ηθοποιό και Ελληνική ταινία!