Αλλαγή Σελίδας Φωτογραφιών

Άλλαξε η σελίδα με τις φωτογραφίες και από στατική έγινε με τη βοήθεια του Flash, slideshow.